Bejelentés


Sipos Szabolcs honlapja Minden amit a Vajai-tóról tudni kell!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


HORGÁSZREND a Vajai víztározón történő horgászat részletes rendjéről, és szabályairól A víztározón az állami horgászrend előírásai az irányadóak, az ettől eltérő rendelkezéseket az Egyesület Küldöttközgyűlésének 6/2008(4/12) Kgy számúhatározatával, illetve a ../2009.(02....) Kgy számú módosító határozatával az alábbiakban állapítja meg. 1/ A víztározón egész évben lehet éjszaka horgászni, kivéve a pontytilalom idejét, mely időszakban. 2 /A vízen csónakból horgászni szabad. Csónakot a vizen csak egyesületi tag tarthat. A vízre helyezést az egyesületnél (halórnél) be kell jelenteni. Az egyesület a csónakról nyílvántartást vezet, a nyílvántartás sorszámát a tulajdonos köteles a csónakon jól látható módon feltüntetni. 3 / A csónakok a kijelölt két kikötőben tarthatóak. A telektulajdonos (stégtulajdonosok) csónakjaikat a teleknél (stégnél) is tárolhatják, de csak abban az esetben, ha a vízterületre vonatkozó éves területi engedéllyel rendelkeznek. A II: sz. csónakkikötőnél a vízpartra lehajtani csak a halőr engedélyével -csónakszállítási céllal- lehet. Az itt gépkocsi bejáróval rendelkező 1db hétvégi telek tulajdonosára e rendelkezés nem vonatkozik- 4 / Az engedéllyel nem rendelkező, illetve nem engedélyezett csónakokat az egyesület a vízterületről eltávolíthatja. 5 / Az évközi telepítések alkalmával az egyesület vezetősége horgászati tilalmat rendelhet el. A horgászati tilamat a Vezetőség maximum 1 hétben rendelheti el. A tilalom tényét a két csónakkikötőben, illetve az őri oldali lejáróút tó felőli végén táblával kell a tagság tudomására hozni. 6 / Pontytilalom ideje alatt az őri csatorna környékén az ívás zavartalan biztosítása érdekében horgászni TILOS. A tíltott területet táblával kell kijelölni. E területen a parton kialakított partszakaszon (régi versenypálya) kizárólag a partról engedélyezett a horgászat. A parti horgászatok alkalmával a szerelék, illetve az etetőanyag csónakkal, etetőhajóval történő behordása TILOS. A partról történő horgászatok alkalmával fenekező módszer esetén sem szabad 40 méternél távolabb horgászni. Ez a távolság csónakos horgászat esetében 25m. 7 / A horgászat idejére időszakosan elhelyezett jelzéseket a horgászatbefejezésekor el kell távolítani. Bóját használni időszakos jelzésként sem szabad. 8 / A víztározón etetett horgászhely létesíthető mindazon egyesületi tagok számára, akik érvényes területi engedéllyel rendelkeznek. Etetett hely az I. sz. csónakkikötőtől a zsilipig nem tartható fenn a nádfal műút felőli oldalán, ez a hely a napijegyes horgászok számára van biztosítva. 9 / A közvetlen vízparton történő parkírozás tilos. 10 / Méretkorlátozások: - HARCSA: tilalmi időben 10 kg egyedsúly felett, azon túl 80 cm felett tartható meg. - PONTY: 35 cm - CSUKA: 50 cm - SÜLLŐ: 40 cm - COMPÓ: 30 cm 11 / Kifogható mennyiség felnőtt horgász esetén méretkorlátozással védett halakból fajonként legfeljebb 2 db, összesen 3 db. Az egy évben méretkorlátozással védett halak száma 40 db. Egyéb halból alkalmanként 5 kg tartható meg. ifjúsági horgász évente 30 db, gyermek horgász 20 db nemes halat foghat, és horgászatonként 3 kg egyéb halat tarthat meg. A törpeharcsa nem számít bele a kifogható mennyisége , az korlátlanúl megtartható. 12 / A pergető horgászat szeptember 1-jétől-december 31-ig engedélyezett úgy, hogy mások horgászatát ne zavarja. A vízszint jelentős csökkenése esetén -vagy egyéb , előre nem látható okok miatt a Vezetőség a pergető horgászatot leállíthatja. Erről a tagsásot a horgászati tilalomhoz hasonlő képpen kell értesíteni. 13 / A szigetekre, mozgólápokre kilépni, azt megrongálni, a vizi növényzetet károsítani TILOS. 14 / A horgász köteles okmányai átadásaával , zsákmányának bemutatásával az ellenőrzést elősegíteni. 15 / Horgászatonként legfeljebb 1 liter etetőanyag használható fel. A Vezetőség jogosúlt a vízminőség romlása esetén az etetőanyag használatát teljesen betíltani. 16 / A csónakon kizárólag elektromos hajtású motor alkalmazható. A vizi közlekedésre vonatkozó szabályokat- beleértve a csónak kötekező tartozékainak meglétét is - mindenkinek be kel tartani. KÖRNYEZETÜNK, ÉS HALÁLLOMÁNYUNK VÉDELME MINDANNYIUNK KÖZÖS ÉRDEK, EZÉRT A HORGÁSZREND BETARTÁSA, ÉS BETARTATÁSA VALAMENNYI HORGÁSZ KÖTELESSÉGE! Tudnivalók A vajai Őstóra a területi engedélyt, valamint a tagsági lapot a Szatmárvidéki Horgász Egyesület felügyeli, bocsájtja ki. Az éves engedélyek váltását Mátészalkán a Jármi úton megtalálható Halcapone horgászboltban teheti meg az érdeklődő horgász! Napijegyet szintén az említett horgászboltban, valamint személyesen a tó vajai oldalán található halőr háznál, a halőrtől váltható! Itt a helyszinen csónak bérlésére is van lehetőség. A tavon a telepítések rendszeresek, évente több alkalommal, minden haltípusra kiterjedően.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!